Met de steun
van de Schepen
van Cultuur
van de Stad
Brussel

Brusselse organisatoren

FESTIVAL ARS IN CATHEDRALI

ORGELS
Kathedraal

Festival Ars in Cathedrali

St-Michiels en St-Goedelekathedraal

Sint-Goedelevoorplein

1000 Brussel

 

+32 2 229 24 90

arsincathedrali@gmail.com

www.cathedralisbruxellensis.be

 

Cultuur en Toerisme vwz

+32 422 089 065

Wildewoudstraat, 15

1000 Brussel

 • Oorsprong en doel van de vereniging

  Aalmoezenier van de kunstenaars – Ars in Cathedrali

   

  De Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal is door zijn kunsthistorische en spirituele geschiedenis een uitgelezen plaats om de banden tussen kunst en christelijk geloof te vieren. Daarom is de aalmoezenier van de kunstenaars voor Brussel traditioneel verbonden met dit historisch gebedshuis. Alain Arnould, dominicaan en doctor in de kunstgeschiedenis, streeft ernaar een brug te slaan tussen de hedendaagse kunstenaars en de christelijke gemeenschap. Kunstenaars uit de muziek-, toneel-, circus-, danswereld of uit de plastische kunsten kunnen bij hem terecht voor een gesprek, een projekt of voor een spirituele of sacramentele vraag.

   

  Alain Arnould OP

  Renaissancelaan, 40

  1000 Brussel

  a.arnould@dominicains.be

 • Voorziene middelen

  Kunst in de Brusselse Kathedraal

   

  Sinds veertig jaar organiseert de kathedraal concerten. Elk jaar gaat het om:

  een concert voor de Goede Week, op de woensdag van de Goede Week, in het koor van
  de kathedraal. Alain Arnould OP en Xavier Deprez staan in voor de programmatie.

   

  Elke dinsdag om 20u in de maanden juli en augustus: concerten waarbij het orgel centraal staat. Xavier Deprez en Bart Jacobs staan in voor de programmatie. Af en toe leveren dans
  en andere instrumenten ook een bijdrage tot deze concerten.

   

  het concert van de Vrienden van de Kathedraal, in de loop van de maand november.
  Yvan Cardon de Lichtbuer staat in voor de programmatie. yvan.cardon@telenet.be

   

  Elk trimester vindt een tentoonstelling van hedendaagse kunst plaats in de kooromgang. Alain Arnould OP is verantwoordelijk voor de programmatie.

   

  Uitzonderlijk vinden ook theatervoorstellingen plaats in de kathedraal.

  Cultuur en Toerisme vzw behartigt en financiert de culturele uitstraling van de kathedraal.
  Zij coordineert de concerten, tentoonstellingen, Feestmissen en Zondagsmuziek.
  Om deel te maken van het erecomitee van de concerten, gelieve een mail te schrijven naararsincathedrali@gmail.com: Cultuur en Toerisme vzw, Wildewoudstraat 15,
  1000 Brussel.

   

  Het programma van de tentoonstellingen, concerten, Feestmissen en Zondagsmuziek worden bekendgemaakt in de brochure ’Kunst & Geloof’. Indien u deze brochure went
  te ontvangen, volstaat het een mail te schrijven naar arsincathedrali@gmail.com

 • Raad van bestuur

  Deken Claude Castiau, voorzitter

  Alain Arnould OP, Yvan Cardon, Bruno de Crayencour, Xavier Deprez, Marc Thiebaut, Bernard van de Walle, André de Wasseige, bestuurders

 • Eerstkomende concerten

  Orgelconcerten elk dinsdag in juli en augustus van 20:00 tot 21:30

 • Info

  U kunt de aktiviteiten van Cultuur en Toerisme steunen door uw giften te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding ***182/0240/00181***. Giften vanaf 40€ genieten van een belastingsvermindering. Bij voorbaat hartelijk dank!